Kiadvány az oltárképről

Az oltárkép restaurálásáról és történetéről egy kis kiadvány készült, mely megvásárolható a templomban. A bevétel teljes összegét a Kálvária kápolna felújítására fordítjuk.


Dr. Erdő Péter bíboros úr megáldotta az egykori oltárképet

Befejeződött a templomunk Keresztelő Szent Jánost ábrázoló egykori oltárképének felújítását támogató projekt. Az oltárkép majdnem egy évig tartó restaurálást követően, az egyetlen régi képi forrás alapján rekonstruált díszkeretben visszakerült Visegrádra, ahol a templom szentélyének oldalfalán kapott helyet. 2018. október 27-én Dr. Erdő Péter bíboros ünnepi szentmisét követően megáldotta a képet. Ezután a képen dolgozó hallgatók bemutatták az érdeklődőknek a restaurálás folyamatát és ismertették a művészettörténeti kutatások eredményét. Az ünnepség végén agapé várta az egybegyűlteket.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki a projektet és az ünnepséget bármilyen módon támogatta.

Az ünnepi szentmiséről és az egykori oltárkép megáldásról tudósított a Magyar Kurír és az Új Ember is:

https://www.magyarkurir.hu/hazai/megaldottak-visegradi-templom-felujitott-egykori-oltarkepet

és:

https://ujember.hu/megaldottak-a-visegradi-templom-felujitott-egykori-oltarkepet/

 


A Danubia TV tudósítása az oltárképről

A Danubia TV az oltárképről szóló korábbi hosszabb riportjából rövid összefoglalót készített. Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe.

http://danubia-televizio.hu/hir/melto-helyre-kerul-a-regi-oltarkep

 


Végső helyére került az oltárkép

2018. október 24-én – Szabó Józsefnek és Gerstmayer Jánosnak – köszönhetően végső helyére került az oltárkép a szentély oldalfalán.

 


MEGHÍVÓ

Több hónapig tartó restaurálás után elkészült és díszkeretet kapott templomunk egykori, Keresztelő Szent Jánost ábrázoló oltárképe. A megújult kép a szentély oldalfalán kerül elhelyezésre.

Megáldására és bemutatására a 2018. október 27-én szombaton 17 órakor kezdődő ünnepi szentmisét követően kerül sor a templomban.

A misét Dr. Erdő Péter bíboros úr celebrálja.

A misére és az azt követő ünnepségre mindenkit szeretettel várunk.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon támogatta az oltárkép restaurálásának folyamatát.

Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány


Hazaérkezett az oltárkép

Majdnem egy évig tartó restaurálás után 2018. július 30-án haza került templomunk régi oltárképe. Köszönjük Polgár Zsoltnak a szállítást a férfiaknak pedig a cipekedést.

  


Felhívás

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor tanszékének hallgatói – Szák-Kocsis Réka, Szentirmai Boglárka, Szűcs Hajnalka és Tamás Alexandra –  neves szakértő tanárok – Heitler András, Görbe Katalin, Horváth Mátyás és Fehér Ildikó –  irányításával hozzáláttak a munkához. A restaurálás mellett művészettörténeti kutatás is zajlik, melynek célja minél többet kideríteni a régi oltárképről.

Óriási segítséget jelentene, ha előkerülne egy a múlt század elején esküvő vagy bármilyen esemény alkalmával a templomban készített fénykép vagy a templombelsőt ábrázoló rajz, amelyen látható a régi oltárkép. Leveleknek vagy leírásoknak is nagy hasznát vennék a kutatók.  Várjuk azok jelentkezését, akik rendelkeznek ilyesmivel és legalább egy digitális rögzítés erejéig rendelkezésünkre bocsátanák. Jelentkezni a kuratórium bármely tagjánál vagy az alapítvány honlapján illetve facebook oldalán található elérhetőségeken lehet.

Segítségüket előre is köszönjük!!!

A kép kiterítése

A kép átvételi állapotában

A kép a restaurálás kezdeti szakaszában

Keresztelő Szent János feje

 


Útnak indult az oltárkép

2017. július 18-án a Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékének tanárai Dr. Görbe Katalin és Horváth Mátyás elszállították az egyetem restaurátor műhelyébe a az oltárképet, hogy a szeptemberi alkotótáborban megkezdődhessen a munka.

A képeken Görbe Katalin, Horvát Mátyás és Szőke Mátyás, valamint a gondosan feltekert és becsomagolt oltárkép látható.

 


Az oltárképen dolgozó restaurátor hallgatók tanulmányi kirándulása Visegrádon

 

Az oltárképen dolgozó restaurátor hallgatók 2017. szeptember 15-én tanulmányi kiránduláson vettek részt Visegrádon. Az első állomás a Királyi Palota volt, ahol Kováts István régész tartott előadást a hallgatóknak a visegrádi iskolában és az iskola udvarán zajló régészeti kutatásokról.

Az iskola főépülete a település egyik legrégebbi épülete. A törökök Magyarországról való kiűzése után Visegrád lakosai a XVII. században templommá alakították és egészen a mostani plébániatemplom megépüléséig – XVIII. század vége – templomnak használták. A régi iskolaépület tantermeiben megtalálták az egykori templom fő és mellékoltárainak maradványait. Ezek az ásatások azért különös jelentőségűek a Keresztelő Szent Jánost ábrázoló oltárkép szempontjából, mert a kép eredeti méretei jobban igazodnak a régi templom főoltárának méreteihez, mint a mostani templom oltárához. Ugyanakkor egyelőre semmi bizonyíték nincs arra, hogy az oltárkép már a régi templomot is díszítette volna.

Az előadás után a hallgatók Szőke Mátyás volt múzeumigazgató kíséretében megtekintették az iskolában zajló ásatásokat, ahol Boruzs Katalin régész és Kováts István meséltek a feltárásokról.

A következő állomás a Keresztelő Szent János plébániatemplom volt, ahol a hallgatók megnézték a főoltár jelenlegi kialakítását, tanulmányozták a fényviszonyokat és megnézték azt a falfelületet, ahová a kép majd restaurálás után kerül.

A fényképeken a hallgatók és kísérő tanáruk Fehér Ildikó valamint Szőke Mátyás és Kováts István láthatók.

 


Áder János köztársasági elnök és a Szent György lovagrend német ágának adománya

Áder János köztársasági elnök úr 1.000.000 forinttal támogatta az oltárkép felújítását. A Szent György lovagrend német ága pedig 3.000 euróval járult hozzá a restauráláshoz. Nagyvonalú adományaikat ez úton is köszönjük.

 


Visegrádon a törökök kiűzését követően 1756-ban épült meg az első plébániatemplom, melyet Keresztelő Szent Jánosról neveztek el. A templom eredeti barokk főoltárképe ennek megfelelően Keresztelő Szent Jánost ábrázolta. A kép később átkerült az 1782-re elkészült mai plébániatemplomba. 1934-ben a főoltár átalakításakor levették és a templom előcsarnokába került, majd onnan – valószínűleg az 1950-es években – a plébánia padlására. 2015 nyarán a plébánia tetőszerkezetének felújításakor találta meg Kalász István atya egy papírhengerre felcsavarva, rendkívül rossz állapotban. Súlyos állapota ellenére a festmény helyreállítható, azonban a restaurálás elkezdése nem halogatható sokáig, különben a kép teljesen tönkremegy. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszéke anyag- és eszközárban vállalja a restaurálást. Ennek költsége a szükséges vizsgálatokkal és dokumentációval, valamint a hiányzó díszkeret rekonstrukciójával együtt körülbelül 2,6 millió forint. Az Alapítvány a honlapon található bankszámlaszámra várja azok adományait, akik szeretnének hozzájárulni a kép megmentéséhez.

 

A képről részletesebb leírás az alábbi linken található dokumentumban olvasható (32-35 old.)

http://www.visegrad.hu/content/visegrad//1679/anno-febr.pdf?1485437943