Az Alapítvány rendeltetésével és céljaival összefüggő előadások, programok szervezéséhez, tartásához; kiadványok, információ-hordozók előállításához, forgalmazásához; a szükséges technikai eszközök megteremtéséhez, bővítéséhez; valamint a társadalom különböző rétegei helyzetének javítása érdekében végzett emberbaráti, karitatív tevékenység megvalósításához történő segítségnyújtás.